Magnus Olofsson
Jag som driver Andema Gallery heter Magnus Olofsson och är 37 år. Jag jobbade i Sydamerika 1995-1996 på ett hem för handikappade via en organisation till Moder Teresa i Lima, Peru.

Det var på en resa upp mot gränsen mellan Colombia och Panama som jag för första gången fick se en mola och jag tyckte att de var fantastiska. Jag har alltid haft ett intresse för färg och form och har även målat en del själv. Det var just att de "vågade" kombinera färger som de gjorde och att helheten ändå funkade. Det var fascinerande att se! Jag kom hem ifrån Peru i augusti det året och redan ett par månader senare, hade jag besökt indiangruppen och lyckats få köpa en del molas och startat mitt företag. Det är snart 8 år sedan nu, som jag började sälja dessa kvinnors fantastiska verk.

Jag tror mycket på "fair trade". Det vill säga, det bästa sättet att förbättra den ekonomiska situationen för de som har det ekonomiskt sämre ställt än vi är att köpa deras produkter. Den största delen av det bistånd (jag säger inte allt) som vi ger, leder bara till passivitet hos mottagaren och skapar ingen grund för egna initiativ. Det förstör bara självkänslan fram till den dag då biståndet upphör och då är redan deras handlingskraft förlamad.

Andema Gallery
Guldvingevägen 3
SE-374 41 Karlshamn
+46 (0)708-68 57 58
magnus@andema.se